Home

Ekonomiska begrepp ordlista

Ekonomisk ordlista och lexikon på nätet (gratis

 1. EKONOMISK ORDLISTA - förklaringar på ekonomiska ord och begrepp. Här finner du Sveriges förmodligen största och bästa ekonomiska ordlista på Internet. En kombinerad ordlista samt lexikon som hjälper dig med svåra ekonomiska begrepp du vill få förklaring på eller om det bara är något ord du letar översättning till svenska på
 2. Ordlistan med ekonomiska begrepp - de här behöver du lära dig! 13 februari, 2016. ANNONS. Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn. Redaktör. Malina Gustafsson. ekonomi Ekonomiska begrepp Ordlista. För dig som inte är speciellt bevandrad i företagets ekonomi bjuder vi gärna på en begreppsgenomgång
 3. Här går vi igenom knepiga ekonomiska begrepp och förklarar vad de betyder. Vad innebär egentligen effektiv ränta, vad betyder reporänta och hur skiljer den sig från referensränta? Hur räknar man ut sin belåningsgrad. Svaren hittar du här. Ordlistan är ordnad i alfabetisk ordning som sig bör
 4. Ekonomisk ordlista Svårt att hänga med bland alla begrepp inom bankvärlden? Här förklarar vi vanliga begrepp och termer som kan dyka upp när du exempelvis ska köpa en bostad, ansöka om lån eller öppna ett sparkonto
 5. Hem Ekonomiska begrepp och uttryck Ekonomiordlistan på First of April Nedan kan du se en ordlista över vanligt förekommande ekonomiska begrepp och uttryck samt deras betydelse
 6. Finansiell ordlista. Söker du en enkel definition av ett visst begrepp? som utgår från historisk ekonomisk data för att upatta och beräkna värdet på framtida kassaflöden. I detta sammanhang används ofta begreppet diskonterade kassaflöden,.
 7. Ordlista. Senast uppdaterad: 2018-02-14 av Christian Holmström Publicerad: 2018-02-14 I ordlistan förklaras ord och begrepp som används inom områdena ekonomi, skatter, arbetsmarknad, energi, miljö, företagande, utbildning och offentlig sektor. Tycker du.

Ekonomiska begrepp och bokföringsbegrepp Inom bokföringen är det viktigt att kunna skilja på vissa ekonomiska begrepp, vilka ofta förväxlas med varandra. De begrepp som avses är inkomster, utgifter, tillgångar, skulder, eget kapital, avsättningar, eventualtillgångar, ansvarsförbindelser, inbetalningar, utbetalningar, intäkter och kostnader Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned i fyra olika delar: Kropp. Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer Ekonomisk ordlista. Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Fortnox ordlista hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande

Ordlistan med de viktigaste begreppen inom ekonomi och

Ladda ner vår pdf med ekonomiska begrepp, en enkel ekonomisk ordlista för dig som jobbar med bokföring och ekonomi för förklarar ord och begrepp Ordlista - Ekonomiska begrepp & termer för investerare. Här hittar du en ordlista med ekonomiska termer och begrepp som en investerare måste känna till för att göra investeringar framgångsrikt. A. Aktie - En aktie är en andel i ett aktiebolag och ger dig äganderätt till en del av ett bolags tillgångar och resultat Ekonomisk ordlista. Här har vi reder vi ut vanliga begrepp och finansiell ord som ofta används. Baisse. Nedgång, används främst vid kraftiga kursfall på börsen. Carry trades. Transaktion som går ut på att en investerare lånar och säljer en viss valuta med låg ränta, för att finansiera köp aven annan valuta med en högre ränta Ordlista med samhällsekonomiska begrepp CBA (Cost-benefit analysis) - Det engelska namnet på metoden kostnads-nytto-analys, och den benämning som används i akademisk litteratur. Analysmetod som bygger på nationalekonomisk Välfärdsteori. Ekonomi - Ekonomi är att hushålla md begränsade resurser på bästa möjliga sätt Ekonomisk ordlista På den här sidan reder vi ut knepiga ekonomiska begrepp. A B

Ekonomisk ordlista - Lär dig finansord med Likvidu

 1. M. Mobilt bank-id Din digitala namnteckning på internet för telefon eller surfplatta.. Myndig Person som har fyllt 18 år.. Mynt Pengar av metall.. O. OCR-nummer Siffror du ska skriva in om du betalar via internet.. P. Pension Pengar äldre får av staten, arbetsgivaren eller båda.Även privata pensioner finns. Pensionsmyndigheten Ansvarar för att alla får rätt pension
 2. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument
 3. Ordlista för Spara pengar. Vad är ränta-på-ränta, sparränta och budget? Här är en ordlista för dig som vill lära dig mer om vanliga ekonomiska begrepp inom området spara pengar
 4. Avkastning är ett begrepp som beskriver hur mycket en tillgång ökat med i värde från en tidpunkt till en annan

Ordlista för Låna pengar. Vad är effektiv ränta, annuitetslån och amortering? Här är en ordlista för dig som vill lära dig mer om vanliga ekonomiska begrepp inom området låna pengar Begrepps-ordlista Även tillgängligt Alla påverkas av normerna, oavsett om man följer dem eller inte. Att följa eller passera inom normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män Ordlista med några Transport ekonomiska begrepp Särtryck ur Transportplanering 2.0. och Ordlista för samhällsekonomiska begrepp ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn) -En myndighetsgemensam arbetsgrupp inom transportområde Den enkla ekonomiska ordlistan. Välkommen till iterm.se - en enkel ekonomisk ordlista. Här har vi samlat begrepp från såväl nationalekonomi som mer vardagliga ekonomiska termer. Vi försöker förklara dessa på ett så enkelt och kortfattat sätt som möjligt samtidigt som vi ger tips på var du kan fördjupa dig inom ämnet Ekonomisk ordlista. På TV och i tidningar finns det varje dag mängder av ekonominyheter. Ibland kan det vara svårt att hålla isär begreppen och veta vad allting betyder. Vi på Ekosidan vill därför hjälpa dig en bit på vägen genom att skapa en ekonomisk ordlista där vi förklarar olika ekonomiska begrepp på ett enkelt sätt. A | B.

Ekonomisk ordlista - vi förklarar svåra bankord Bluestep

Ordlista. Inom företagsekonomi stöter man ofta på kluriga ord och begrepp. Här har vi samlat några av de ekonomiska begreppen. Vi har framför allt fokuserat på de orden som är bra att hålla koll på för företagaren som söker företagslån och finansiering Ekonomisk ordlista och begrepp Är du i behov av att låna pengar men har svårt att jämföra lån på grund av alla krångliga begrepp och termer? Det är många som är i din situation så därför skapade vi denna ordlista för att göra det enklare för dig att hitta det bästa lånet Vi förklarar här begrepp som rör ditt sparande och investeringar såsom ränta på ränta, inflation, avkastning och skatter. Ränta på ränta effekten kan du läsa om här. Om inflation hittar du här. Allokering av kapital; För fler ekonomiska begrepp som investerare använder sig så kan du kolla in vår ordlista för investerare här Ordlista. Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Vi reder ut begreppen. Ord keyboard_arrow_right Företagsekonomi Företagsekonomi Företagsekonomi är läran om hur ett företag på bästa sätt använder företagets eller resurser för att nå uppsatta mål. Kunskaper. Avkastning är ett begrepp som beskriver hur mycket en tillgång ökat med i värde från en tidpunkt till en annan

Ekonomiska begrepp och uttryck - First of Apri

 1. I vår ordlista hittar du fler ekonomiska termer och begrepp. Relaterade artiklar Alla företag påverkas Coronakrisen och företagen: Det här kan du göra just nu. Företagarexperten ger sin syn på krisen. Ekonomisk ordlista för företagar
 2. Ordlistor, Lexikon, Översättningar & Synonymer. Här kan du snabbt och enkelt hitta till rätt ordlista, lexikon, översättning eller synonym. Förutom ett stort arkiv med mängder med ordlistor så har vi funktioner för att göra översättningar mellan världens alla språk direkt hos oss
 3. Ekonomisk ordlista - lär dig begreppen. Vad betyder BSP eller dividend? Eller vad betyder amorteringsfrihet? Här hittar du förklaringar till olika ekonomiska begrepp. När du vill få kontroll över din ekonomi, då hjälper vi gärna

Ekonomiska begrepp, termer & ord - finansiell ordlista

 1. Ordlista med förklaringar av en del ord, begrepp och termer som relaterar till vår verksamhet på Ekobrottsmyndigheten. Affärshändelse En affärshändelse är en händelse som påverkar ett företags ekonomi
 2. ologi från ämnets olika delområden och angränsande discipliner, till exempel folkmusikforskning, folkloristik, musikvetenskap och etnologi. Musiketnologiska termer och begrepp Ordlistan har byggts upp av ett antal experter med koppling till Visarkivet: Stefan Bohman, Mathias Boström, Eva.
 3. Edit: 14.5.2019: Ordet Brexit har lagts till i ordlistan. Läs också Nyckel till EU-begrepp (pdf), en mer heltäckande samling EU-relaterade termer med uttömmande definitioner utgiven av.
 4. Ordlista (centrala begrepp) I denna ordlista har jag tagit hjälp av Wiktionary och Skolverket. Ordlista / Styrdokument : Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna

Introduktion Ordlista, ekonomiska begrepp: Skriv ut : Introduktion Studieanvisning Kursmål & Betygskriterier Litteratur Examination Förväntningar och studieplanering Obligatoriska studiearbeten Ekonomiska begrepp och formelsamling:. Ordlista. Kontering, verifikationer och kontantmetoden. Vi reder ut begreppen. Ord keyboard_arrow_right Bokföring Alla juridiska personer — personer med enskild firma, ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening — är enligt lag skyldiga att bokföra Momsens ordlista. Förklaringar av ekonomiska begrepp och termer med fokus på Enskild Firma. Här hittar du länkar till alla väsentliga termer och ord med anknytning till enskild näringsverksamhet och att driva en enskild firma Ett ekonomiskt begrepp som visar aktiens pris/vinst per aktie. P/E-talet visar hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering, förutsatt att vinsterna är konstanta. P/S-tal Ett ekonomiskt begrepp som står för priset på en aktie/bolagets försäljning (omsättning per aktie) Ekonomisk styrning; EU-revision; Prognoser och information om statlig ekonomi; Informationssystemet Hermes; Ordboken vänder sig främst till alla i statsförvaltningen, men även till studenter och andra intresserade. Ordboken innehåller knappt 200 uppslagsord. Den behandlar i huvudsak termer och begrepp som är specifika för.

Ordlista - Ekonomifakt

Ekonomiska begrepp och bokföringsbegrep

Inläggskategori: Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlista Vinst är det som blir kvar av intäkterna i en affärsrörelse eller en specifik affär efter det att alla kostnader har dragits av. En vinst kan vara något man får genom att vinna på en lott, en match, en tävling eller en försäljning av aktier Ordlista. Här finns ord och begrepp som är av särskild betydelse och vanligt förekommande i jämställdhetsarbetet.?! Patriarkat avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären,. Ordlista. Här hittar du Begreppet används under utredningsskede av ett förorenat område. En geologiskt bildad koncentration av ett eller flera metallhaltiga mineral, som är ekonomiskt lönsam att bryta. Malmpotentiell Områden med berggrund där man kan förväntas finna malm

Rapport över ett företags intäkter och kostnader. Läs mer om definitionen och andra ekonomiska begrepp i Fortnox ordlista Lär dig om ekonomiska begrepp i Årsredovisning Online:s ordlista. Här har vi samlat ett antal begrepp relaterade till redovisning, bokslut och årsredovisning Begreppet företag omfattar varje form av verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Det spelar ingen roll om den är inriktad på att ge vinst eller inte. Det spelar inte heller någon roll i vilken juridisk form den bedrivs. Aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar är företag Sajten för dig som driver företag eller ska starta eget. Allt om hur du lyckas med ditt företag

Lär dig om eventualförpliktelse och andra ekonomiska begrepp i Årsredovisning Online:s ordlista Ordlista, begrepp Vi blir tydligare i kommunikationen genom att använda samma begrepp när vi menar samma sak. Det är särskilt viktigt för innehåll/begrepp som finns på många ställen på webbplatsen Ordlistan över fastighetstermer är bra att gå igenom innan du ska hyra lokal, Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden. Allmänna Reklamationsnämnden Begreppet bruksvärdehyra har införts för att kunna reglera hyran i icke-allmännyttiga bostadsföretag Här hittar du information som handlar om hur man kan få ekonomisk hjälp på olika sätt. Det kan handla om stöd till föreningar eller till privatpersoner

Begreppsordlista - RFSL : RFS

Ekonomisk ordlista - Definitioner och förklaringar Fortno

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor Ordlista. Här förklarar vi producenter av varor och tjänster för egen slutlig användning eller för leverans till priser som inte är ekonomiskt signifikanta. Exempel. Det är huvudsakligen offentliga verksamheter som hör till denna I de olika begreppen kan moms och andra produktanknutna skatter eller subventioner vara antingen.

Tycker du ekonomiska begrepp känns svårt? Gå igenom vår ordlista och kom förberedd till banken - då ökar dina chanser till bättre ränta... Ordlista för försäkringar. Försäkringsbegreppen är många och inte alltid enkla att hålla reda på. Vår ordlista förklarar de viktigaste begrepp du kan stöta på när du ska teckna försäkring eller byta försäkringsbolag. Saknar du något ord eller hittar du inte det du letar efter? Den här e-postadressen skyddas mot spambots

ORDLISTA FÖR BOSTADSAFFÄREN. Ska du köpa, (BRF) är en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen i nnehar rättigheter på lägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Begreppet etablerades i samband med att Öresundsbron byggdes 1995-2000 Engelsk översättning av 'ekonomiska termer' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Nästa publicering: 2020-09-24. Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993-2011)

Balansdagen är räkenskapsårets sista dag. Bokslutsdag är ett annat namn på samma sak. Läs mer om balansdag här Begreppet omfattar gaskärl enligt definition i detta avsnitt samt föremål, som p g a sin storlek, vikt eller utformning får transporteras oförpackade eller i vaggor, korgar eller hanteringsanordningar. Begreppet gäller varken gods, som transporteras i bulk, eller ämnen, som transporteras i tank. Anm: För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2 Ordlista för lån och krediter. Här har vi samlat ord och begrepp som ofta används när man pratar om lån. Amortering En kreditprövning görs för alla typer av lån för att se om låntagaren har ekonomiska förutsättningar att betala av lånet

Ekonomi ordlista - Termer, begrepp och terminologi Om man är ny inom sparande och vill investera pengar finns det ett hav av information att tillgå genom diverse olika banker och förmedlare. De flesta använder sig dock av en terminologi som kan vara svår att begripa Här hittar du en ordlista med de viktigaste ekonomiska termerna inom sparande och investeringar, Det är inte alla som är välbekanta med alla begrepp inom sparande. Samtidigt är det svårt för banker och andra aktörer som erbjuder sparande att alltid förenkla och skriva ut kompletta förklaringar Här hittar du en ordlista med förklaring av vanliga begrepp som rör din privatekonomi Ekonomisk ordlista. Här hittar du en kombinerad ordlista och lexikon som hjälper dig med svåra ekonomiska eller pensionsrelaterade ord. Vanliga begrepp. Vad är en Fond? Vad är Kapitalförsäkring? Vad är Tjänstepension? Finansiella instrument kan både öka och minska i värde Ordlista. A. A-aktie. A-aktie. Aktieslag som ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman. A-listan. A-listan. Bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter. Förmögenhetsvärde. Förmögenhetsvärde

Ordlista över Ekonomiska begrepp & termer • Lånekol

Välstånd är ett ekonomiskt begrepp, som kan jämföras med rikedom, förmögenhet eller levnadsstandard. Det vanligaste sättet att mäta välståndet är med hjälp av BNP per capita även om det finns vissa nackdelar med att använda detta begrepp Vi förklarar juridiska ord och begrepp på ett lättförstått sätt. Det är viktigt att företagare förstår betydelsen av juridiska ord och begrepp, eftersom juridiken berör alla delar inom företagande. Det är viktigt att alla personer, fysiska och juridiska, följer våra svenska lagar

Rak amortering - Så fungerar det - få det förklarat på ett

Ordlista och definitioner; Corporate Social Responsibility, ett begrepp för ett koncept enligt vilket företag integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet och i kontakterna med sina intressenter på frivillig basis B . Bankdagar. Ekonomisk term för när banker normalt har öppet. Vanligtvis vardagar som inte berörs av någon form av helgfirande. Bankgiro. Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner Ordlista Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk stadigvarande menas, när det gäller maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. Anlägg-ningstillgångar delas upp i immateriella, materiella och finansiella budget används begreppet bruttobudgetering. begrepp substantiv: begreppet begrepp begreppen: föreställning, uppfattning: I sin bok från 1994 genomför Derrida en analys av begreppet demokrati korpus: concept, conception, idea, notion 12: relation substantiv: relationen relationer relationerna: 1. förhållande 2. känslomässigt (ofta sexuellt) förhållande; även> (formell. Här nedan hittar du en ordlista med förklaringar kring vanliga finansiella begrepp med betydelser och definitioner som används

Redovisa moms - hur det fungerar och redovisas i bokföringen

Ordlista med brottsrelaterade ord. Brottsplatskartans ordlista. Här kan du läsa vad de begrepp och ord som Polisen använder betyder. Hittar du inte ordet du söker här så testa ordlistan hos Brottsoffermyndigheten, eller Åklararmyndigeten.Även Snutkoll och Flashbacks forum för aktuella brott och kriminalfall har ordlistor med många ord Ordlista. Annonser. Ordlista. Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan. Allmännyttan. Juridiskt begrepp för den rätt en fastighetsägare eller en person kan ha att på visst sätt nyttja annans fastighet Ordlista för inköp och logistik / L; L. Begreppet lagerredovisning avser redovisning av behållning i lager. Det omfattar ajourföring av förändringar i form av uttag, Lagerredovisning är dels avsedd för materialplanering och dels för ekonomisk lagervärdering Ekonomiska begrepp används med delvis olika innebörd i olika sammanhang. Exempelvis förekommer i bostadsrättslagstiftningen begrepp som har en annan eller mer specifik betydelse än i lagstiftningen (och övrig normgivning) inom redovisning. För att överbrygga skillnader har de allmänna råden inkluderat ekonomiska begrepp mer i samklang med redovisningslagstiftningen, i syfte att den. Ordlista. Förkortningar och krångliga begrepp inom psykiatrin. Lagen ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, eftersträva jämlikhet i levnadsvillkor och medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet. Processledare

Ordlista: Enkla förklaringar av ekonomiska begrepp Agera

Lär dig mer om begrepp som rör bolån med vår ordlista. Vi har sammanställt över 60 vanligt förekommande uttryck som kan vara bra att känna till. Läs mer I vår ordlista hittar du förklaringar till många ord och ekonomiska och ekonomhistoriska begrepp som förekommer i artiklarna på företagskällan. A En a-aktie har vanligtvis högre röstvärde än andra aktier, det vill säga ger fler röster på bolagsstämman Ordlista för inköp och logistik. I ordlistan förklaras över 600 ord och begrepp som används inom modernt arbete i supply chain. Du hittar ord som t ex Inköpsanmodan, Lageravräkningspunkt, Planerings tavla (Gantt chart), Ramavtal, Resurssnål produktion (Lean production), RFID (Radio Frequency Identification), och ROI (Return on investment) och Inköpsanmodan

Centrala begrepp folkhälsoarbete 2005-09-06/ÅL Hälsoekonomi Ett tillämpat vetenskapsområde som studerar frågeställningar inom hälso- och sjukvården med metoder och teorier hämtade från den ekonomiska ve-tenskapen. Från att tidigare främst sysslat med läkemedelsfrågor står nu tv I spelet Ekonomiska begrepp kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng. Liknande spel Ekonomisk ordlista. LånaPengar365 listar här de vanligaste orden du kommer stöta på i din kontakt med banken eller annan kreditgivare. Som ny eller befintlig kund kan du inge bättre förtroende hos lånegivaren om du åtminstone har koll på de grundläggande ekonomiska termerna Ordlista. Ajournera - Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt Arvode - Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete. Beredning - Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende Bordlägga - Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Delegera - Överlåta arbete och beslut till någon anna

Volkswagens ordlista. Ordlistan förklarar begrepp och förkortningar relaterade till Volkswagen. Hem. Begreppet common rail refererar till en speciell typ av direktinsprutningssystem. Bränslepumpen och övriga insprutningskomponenter är här separerade från varandra Ekonomisk ersättning för politiker för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige. Avslå ärendet Att avgöra ett ärende i sak genom att säga nej till det som begärs. Beredning Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut

Video: Politisk ordlista - Region Stockhol

Juridisk ordlista A Ad Acta Latin, uttryck för till handlingarna. Innebär att skrivelsen eller inlagan läggs till de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från domstolens sida. Advokat För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För at Den akademiska världens termer och begrepp kanske du aldrig själv använder. Många av dem härstammar från de medeltida universiteten och används internationellt. Andra är senare tillskott till begreppsfloran och specifika för de svenska universiteten. Nedan har du en kort ordlista med några av de vanligast förekommande termerna Svenska Akademiens ordlista . Använd sökfältet upptill för att söka i ordböckerna. SAOL. Alfabetisk lista. 1 a subst 2 a prepositio Alla begrepp och uttryck är inte direkt relaterade till feminism men jag tar med dessa ändå då de används mycket inom feministiska diskussioner. Jag vill påpeka att det här är en ordlista som inte på något sätt är fullständig, ekonomisk och politisk makt än kvinnor

Ordlista - engelska finansord Marcus Hernha

Ekonomiska begrepp Bruttospelintäkter Intäkter för alla spel och lotter under perioden, exklusive insatser för flerveckorsspel avseende framtida perioder. Nettospelintäkter Bruttospelintäkter minus vinnarnas andel. Nettoomsättning från spelverksamheten m.m En svensk akademisk ordlista Version 2.0 Ord Böjning Betydelse Språkprov Engelska 1 dock adverb oböjligt i alla fall, ändå, likväl Efter ett par rosade novellsamlingar, som dock inte blev några försäljningssuccéer, började författaren att skriva romane Mötesteknisk ordlista. Vad betyder acklamation och vad gör man när man bordlägger något? Nu behöver du inte undra längre. Granskningen omfattar främst den ekonomiska förvaltningen men även verksamheterna i övrigt, s k sakrevision. Revisionen görs av revisorer som väljs av årsmötet. Revisor

VestadilGRUNDLÄGGANDE EKONOMI - EXECUTIVE PEOPLEMHSFs BOKLDA - WebbshoppenFacebook Home, app´n som tar över telefonen - Den digitalaSwarovskis gnistrande historia - FöretagskällanLeverantörslandskapet för Real Time Bidding - Ladda med

B Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter. Antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. D Direktiv - Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning. Läs mer om Direktiv Diverse makroekonomiska begrepp - del 2 09/06/2015 Inga kommentarer till Diverse makroekonomiska begrepp - del 2. Transmissionsmekanismen Den påverkan som en förändring av reporäntan gör för ekonomins utbud och. Läs me Massinvandringen till Sverige fungerar ungefär som en ständigt pågående kärnkraftsolycka - samma hyckleri från myndigheterna, samma totala ovilja att erkänna verklighete Ordlista med kyrkliga begrepp I kyrkans värld Flerpastoratssamfällighet Församlingar inom flera pastorat som bildar en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning, resurshushållning och service. Flerförsamlingspastorat Pastorat som består av flera församlingar A Ackord Rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete en anställd har utfört eller hur snabbt arbetet har utförts. Ajournera Göra ett tillfälligt uppe­håll i förhandlingar. Allmänna anställningsvillkor De anställningsvillkor som inte gäller lönen. Till exempel arbetstid, övertid, obekväm arbetstid och annat. Allmängiltigförklaring Ett dominerande avtal upphöjs av.

 • Ljusslinga bäst i test 2017.
 • West palm beach väder.
 • How many states are there in the usa.
 • Fabi sankt augustin pekip.
 • Deutschkurs duisburg.
 • Audit e.
 • Go synonym.
 • Nachrichten orf.
 • Notifiering notifikation.
 • Capital letters hailee steinfeld.
 • Lampupphängning tak.
 • Mineraler och bergarter.
 • Positive podcast.
 • Ekonomisk globalisering.
 • Skärmdubblering ipad.
 • Ktm 690 enduro 2018.
 • Svart tand.
 • Wikipedia fn dagen.
 • Clash of clans hack.
 • Webbkamera kalmar.
 • Exponering månen.
 • The mist tv wiki.
 • Skattepliktig sverige.
 • Sd kortläsare iphone 6.
 • Frontier serienstream.
 • Cathinones wiki.
 • Kawasaki sjukdom.
 • Turtle beach headset pc.
 • Hög vilopuls infektion.
 • Varuhus i munchen.
 • Bundesliga 3.
 • Gina tricot.
 • Organ i kroppen.
 • Bushmaster orm.
 • Prepaid kreditkarte ausland.
 • Genesect pokemon y.
 • Australisk hund.
 • Peter pfanner.
 • Temperiergerät funktionsweise.
 • Blocket kakelugn säljes.
 • Forskning om barn och stress.