Home

Sammanfattning och referat

Skrivmall - Referat av text - Ordräknare

Sammanfattning av ett referat. Sammanfattningen av texten skall vara upplagd på ett neutralt sätt och spegla syftet samt innebörden bakom originaltexten. Avslutning av ett referat. När det är dags att skriva avslutningen är det viktigt att hålla det enkelt och tydligt genomgång hur du sammanfattar och refererar samt hur du använder referatmarkörer. olika övningar där du får träna på att hitta nyckelord i olika texter och att sammanfatta. olika övningar i att referera texter. filmer; Bedömning. Som slutuppgift ska du skriva en sammanfattning/referat där du använder dig av referatmarkörer Skrivuppgift - Sammanfattning och referat Uppgift 1 - sammanfattning Du har läst artikeln Giftermål ett större steg än att skaffa barn på sidan 179-180 i Språkporten och nu ska du göra en sammanfattning av den. I en sammanfattning ska bara det viktigaste finnas med och allt onödigt plockas bort Och glöm inte att arbeta med sammanfattningar då du skriver texter för webben! Själv är bäste dräng. Skribenten själv är oftast den som bäst kan avgöra vad som bör stå i sammanfattningen. Det hindrar givetvis inte att andra kan redigera och kontrolläsa texten Referattekniken används när du ska sammanfatta det viktigaste i en text och samtidigt visa vem/var informationen kommer ifrån. Nedan finns en text som det har gjorts en sammanfattning och ett referat på. Använd gärna fråga 1-3 för att se skillnaden på de olika texttyperna

Ett referat innehåller kärnan i en text. Det är mycket kortare än ursprungstexten, och är tänkt att vara en sammanfattning. Tänk dig att du läser en intressant artikel, och sedan berättar om den för en kompis. Det är ungefär ett muntligt referat. Du får inte uttrycka några egna åsikter i ett referat Referatet återger bara det viktigaste, resten sorterar vi bort. Att referera Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Det bästa sättet att undvika kopiering är att skriva upp en texts huvudpunkter på ett papper eller använd din dator och utgå från dem när referatet ska skrivas Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller muntlig redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande(jfr resumé).Att referera innebär att återge ett händelseförlopp eller att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. . Till skillnad från recensioner, tolkningar, krönikor, eller analyser, får referat inte innehålla skribentens.

Pedagogisk planering i Skolbanken: Sammanfattning och referat

Oftast skriver du en sammanfattning för att din lärare vill kontrollera att du har läst och förstått en text. Det är också viktigt att träna på att se vilken information som är viktigast i en text, och att kunna berätta det med egna ord! Ett referat är faktiskt nästan samma sak som en sammanfattning, men det finns några regler Sammanfattning, ofta även benämnd abstract, är en kortare summering av en längre akademisk text.Dess längd kan variera beroende på totala textens längd, för artiklar i akademiska tidskrifter rör det sig vanligen om ett antal stycken.Syftet är att ge den tänkbara läsaren en uppfattning om texten i sin helhet är relevant vad man söker efter

Referat av artikeln Spöken och Gastar I ett nummer av Populär historia (10/2009) finns en artikel av Tora Wall, folklorist på nordiska museet, som heter Spöken och Gastar, där hon berättar om hur bondesamhället för i tiden skilde på olika former av dödsväsen En sammanfattning (substantiv) är en kort berättelse med det viktigaste om något. Om du sammanfattar (verb), berättar du det viktigaste om något. Du kan sammanfatta något muntligt eller skriftligt. Ett annat ord för sammanfattning är referat. Ett referat eller en sammanfattning ska vara: 1) Kort 2) Objektivt/sakligt Ett referat är en kortfattad återgivning av innehållet i ett dokument, en koncentrerad version som avses ge det väsentligaste och vars syfte är att sammanfatta huvudtankarna i urprungstexten. Ett referat skall alltid innehålla källanvisning

Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln Plankton påverkar hela havet (Tidskriften Ekofokus nr 2 2014) redogör vetenskapsjournalisten Maria Norman för tre långsamväxande miljöproblem i havet som alla påverkar plankton: försurning, mikroplaster och förskjutningar i arter Skriv ett referat Välj en av texterna som du läst i kapitlet och gör ett referat av texten. sidan 13 i boken kan du läsa mer om referat. Kom ihåg att använda referatmarkörer, ange källa och att sätta ut citattecken om du skriver av några ord eller meningar. Skriv ett referat som är ca 1/3 av originaltexten Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört. Man brukar skilja på referat och sammanfattning. Något förenklat kan vi säga att ett referat är en sammanfattning som når upp till vissa krav på saklighet och tydlighet. (Joakim Wendell, Svenska123.se Ett enklare referat av texten Alfred Nobel - uppfinnare, idealist och vagabond (i Monika Åströms bok Språkporten: för Svenska som andraspråk A och B). I texten beskrivs bland annat Alfred Nobels uppväxt, karriär och arv. Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk

Sammanfattning och referat av seminarium om kortlivade klimatpåverkande ämnen, SLCF, 8 mars 2011 i Stockholm Miljödepartementet har identifierat åtgärder för att minska emissioner av kortlivade klimatgaser som ett prioriterat arbetsområde de närmaste åren. Som ett komplement till de Referat och källhänvisningar. Syfte. Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. Läraren reflekterar. Uppgifterna nedan är formulerade så att instruktionerna vänder sig till eleven. Övningarna kan ses som individuella uppgifter, men sjävklart går de att genomföra tillsammans med eleverna

En oväntad vänskap handlar om huvudpersonerna Philippe och Abdel. Båda är från olika samhällsklasser. Philippe är en rik och hjälpsam person. Han är också en så himla gullig man. Hans liv förändrades upp och ner efter en livsfarlig olycka. Han blev en hopplös person då han blev förlamad och inte kunde göra någonting själv Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport Referat är en kort sammanfattning av ett innehåll där följande ska finnas med: Finns referatannonsering förslagsvis i inledningen? - Källhänvisning; författare, (år), titel, förlag/publicering. Återges innehållet med egna ord? - Det räcker inte att byta ut ett ord eller två Citat och referat Vetenskapliga arbeten bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera. Citat är identiskt med originaltexten. Referat är en sammanfattning av originaltexten, formulerad självständigt med egna ord. I båda fallen ska du visa vilken källa du har hämta Ordet referare är latin och betyder att återge.Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en hel text, till exempel en artikel eller ett föredrag. Referat kan skrivas för att man vill sammanfatta något, till exempel nä

 1. REFERAT OCH REFLEKTION Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor
 2. dre viktiga nyheter som strömmade in på telegrafen
 3. Sammanfattning av frågestund med paneldeltagarna från rundabordsmötet den 19 januari -17. Du är vad du inte äter - om att äta fritt från. Anneli Ivarsson, professor i folkhälsovetenskap och överläkare vid Umeå universitetssjukhus, Celiakiexpert Hur många som har celiak
 4. Att skriva ett referat. Ett referat kan snabbt översättas till en slags sammanfattning av det som lästs, hörts eller setts. Skillnaden mellan ett referat och en recension är att ett referat återberättar historien efter vissa givna regler och en recension ger ett personligt intryck av vad som lästs och känts under bokens gång

Tips för att skriva en bra sammanfattning - Språkkonsultern

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Pocketutgivningen blir ett slags sammanfattning av vad som gjorde succé för ett halvår sen.; För det som utspelar sig däremellan är en sammanfattning av allt det som kvinnor i vanliga fall aktivt måste undvika.; Läs vidare här för en sammanfattning av vad vi vet i nuläget Skriva referat (kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra).Ett referat är en kortfattad objektiv/saklig (faktamässig) sammanfattning av en annan text. Varför finns texttypen: referat? Tänk dig att du är politiker och ska hålla presskonferens och du måste läsa in dig på ett material (flera texter) på 100 sidor vilket du inte hinner. Då säger du till din. Referat och sammanställning Vad man än studerar är det bra att kunna skriva ett referat. Ett referat innebär att du återger huvudinnehållet i något. Det finns många vardagssituationer där du gör ett referat, fast du kanske inte tänker på det. Du berättar om din semesterresa eller en film du sett Referat. Ett referat är en sammanfattning av något man läst, sett eller hört. Referatet har tydligare krav på sig än en traditionell sammanfattning, och kännetecknas av: Egen rubrik - som talar om vad referatet handlar om; Källhänvisning - i referatet måste anges författare, rubrik på originaltext, datum när den utkom, var den.

Sammanfattning / referat . Att sammanfatta en text sammanfattning. •Läs texten och stryk under eller över nyckelord •Gör en ordlista med viktiga begrepp •Skriv det viktigaste i punktform •Sammanfatta det viktigaste genom att använda dina nyckelord eller din punktlist Sammanfattningen ska kunna stå för sig själv. Läsaren ska kunna förstå sammanfattningen utan att läsa texten. Undvik hänvisningar och halvfärdiga resonemang. Se till att de viktigaste resultaten står med. Om det finns ett diagram eller en bild som illustrerar det viktigaste bör den vara med i sammanfattningen Att skriva referat. Faktaprogram · Skriva · 3 min 21 sek Här får du lära dig vad du ska tänka på när du skriver ett referat och vad som skiljer ett referat från andra texter

Sammanfattning Grundläggande beskattningsrätt 15 hp

Referat - Hjälp med språket - Google Site

Sammanfattning av Omsorg - en central aspekt av förskolepedagogiken, exemplet måltiden skriven av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson 31 januari, 2019 5 februari, 2019 ppuska I denna artikel tar författarna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson upp hur den svenska förskolan har en strävan efter att förena omsorgen med pedagogiken Handling: Hjalmar Söderberg skrev boken Doktor Glas som gavs ut för första gången redan år 1905. Boken utspelar sig i Stockholm där huvudpersonen, Tyke Gabriel Glas, även känd som Doktor Glas, driver en klinik. Till en början får man uppfattningen om att Doktor Glas är av den ensamma och negativa sorten, men visar si Sista inlägget nu! J Efter att ha läst klart boken och efter boksamtalet har ytterligare tankar kring boken kommit upp. Jag kan inleda detta inlägg med att skriva en kort sammanfattning om boken. Erik är en fjortonårig pojke som har växt upp med daglig agning av sin barbariska pappa. (Han måste vara sadist, det ä Sammanfattning = resumé, av händelseförlopp (i roman e.d.). Sammanfattning Sammanfattning är en kort översikt/berättelse om det viktigaste i något som har hänt eller i vad någon har sagt eller skrivit. En sammanfattning kan vara beredda att ge en snabb resumé av kvartalsrapporter med finansiella uppgifter, ett förslag, eller lägesrapport i samband med ett kommande projekt Referat - kort sammanfattning . 1) skumläs texten 2) stödord, ej hela meningar, återberätta 3) eget språk (osmos) och 400 ord, och skicka in referatet till min mail när du är klar. Glöm inte att stavningskontrollera. Betygskriterier för referat Ur betygskriterierna

Katten och råttan En katt ligger och sover i ringen, en råtta finns utanför. De övriga går runt och sjunger. Katten är lat och ligger och sover, ligger och sover, ligger och sover, ligger och sover, katten är lat och ligger och sover, aj, aj, aj. Då smyger råttan in i ringen, barnen sträcker fram sina händer och bjuder på något gott Referatet skall skrivas på svenska. Omfattning: totalt 200 - 400 ord (referat + ev. reflektion).Räkna ut antalet ord via ordbehandlingsprogrammet och ange detta efter texten. Använd gärna samma struktur som i många vetenskapliga artiklar Och båda bladen sammanfogade till ett hittar du här. Några regler för en sammanfattning/ett referat. En sammanfattning ska vara saklig, objektiv. Dina åsikter är förbjudna. Sortera bort det mindre viktiga och behåll det viktigaste. Du ska använda ditt eget språk, alltså inte bara skriva av Att skriva egna sammanfattningar kan hjälpa dig när du pluggar till prov. Här är några tips på vad du ska tänka på om du vill göra en bra sammanfattning. ORK..

Tips på hur man skriver en bra referat? (Svenska/Gymnasium

Sammanfattning. Faktaprogram · Skriva · 2 min 24 sek Att skriva egna sammanfattningar kan hjälpa dig när du pluggar till prov. Här är några tips på vad du ska tänka på om du vill göra en bra sammanfattning Han och Marianne mår nog väldigt dåligt av det men ingen av dem pratar om det. Familjen retar sig på varandra hela tiden. Deras relationer till varandra värkar väldigt svaga, som att de inte känner varandra fast de egentligen gör det. Alla i familjen mår dåligt men ingen vill första att de andra mår dåligt och alla går o väntar på att någon i familjen ska fråga hur man mår

Vad är ett referat? Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört. Man brukar skilja på referat och sammanfattning. Något förenklat kan vi säga att ett referat är en sammanfattning som når upp till vissa krav på saklighet och tydlighet. Varför ska man lära sig att skriv Vi rekommenderar dig att alltid dubbelkolla innan du lämnar in en uppgift att du markerat citat i löptext med citationstecken, eller gjort en tydlig indragning vid blockcitat, samt att du angett från vilket verk och sidnummer citatet tagits. Kontrollera också att dina referat inte ligger för nära originaltexten Vi arbetar med att läsa sakprosatexter, ta ut det viktigaste samt skriva sammanfattningar och referat. Kunskarav Sriva referat Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på en godtagbar nivå. Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren. En sammanfattning av artikeln Omsorg- en central aspekt av förskolepedagogiken: Exemplet måltiden, skriven av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson. Artikeln handlar om man kan sträva efter att förena begreppet omsorg och pedagogik i förskoleverksamheten. I artikeln har även två olika måltidsituationer analyserats, förskolan apelsinen och bananen Referat: exempel och övning. 2009-12-02 15:16 Joakim Wendell Här nedan hittar du en originaltext (tidningsartikel), en sammanfattning av artikeln och ett referat av samma artikel. Läs igenom de tre texterna och fundera över följande: 1

SAMMANFATTNING Boken handlade om George och Lennie som är, om man kan kalla det så, drängar. De jobbar på en går, får lönen sedan byter de gård, får lönen och så fortsätter det. Men deras dröm är att tjäna tillräckligt med pengar så att de själva kan köpa en liten gård med en ko eller kanske en get, kaniner och odla egen mat Anna Gunnarsdotter grönberg har skrivit i en artikel ett påstående som lyder, Göteborgare kommer aldrig prata Stockholmska. Hela artikeln handlar om hennes argument för att Göteborgarna aldrig kommer prata Stockholmska och tvärt om. Jag tycker att hennes argument är väldigt välgrundade, men hon argumenterar inte bara för sin egen sak utan hon argumenterar också mot.. Annonsera referatet. Om du ska referera ett TV-program kan du inleda din text så här: var rollfigurerna Jerry, George, Kramer och Elaine på väg till Paris Läsaren förstår då genom din inledande annonsering att texten är en sammanfattning av innehållet och att det inte är din egen fantasi som skenar iväg De viktigaste typerna av informativa sammanfattningar är: översikter, referat och synopsis. Översikter presenterar planen eller det skriftliga materialets skelett. Översikterna visar ordningen och sambandet mellan delarna av det skriftliga materialet

Att skriva ett referat Svenska språke

Referat - Wikipedi

Dessa Lord of the Flies lektionsplaner ger engagerande studentaktiviteter, inklusive en sammanfattning, teman, dystopiska element och nyckeltecken för vidare förståelse Antiken-Sammanfattning Ordet antik betyder gammal, antiken varade mellan år 800 f.Kr till 500 e.Kr. Man kan säga att Grekland födde Europa, en av orsakerna var just handeln. För när folk kom till Grekland och handlade och även sålde saker så stack grekerna och byggde kolonier. Grekland pratade samma språk och såg sig där med si Sedan övar vi på att skriva ett referat. Först skriver vi ett referat tillsammans. Sedan ska du ta med en artikel hemifrån och skriva ett referat på egen hand. Vi skriver allt i skolan, så det är ingen läxa. Du hittar texter, filmer och anteckningar från lektionerna nedan. Frågeställning och följdfrågor. Vad är syftet med ett referat Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO.

Genomgång (13:24 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om antikens Grekland. Här berörs bland annat perserkrigen, stadsstater, demokrati, litteratur, teater och Alexander den Stor Kurslitteratur: Omsorg - en central aspekt av förskolepedagogiken. Exemplet måltiden av Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson. I denna artikel får vi läsa om omsorg och pedagogik och hur man verkligen strävar efter att förena dessa två begrepp. I artikeln så har omsorg och pedagogik analyserats med en utgångspunkt från två olika måltidssituationer för at Sammanfattning och Recension · Se mer » Referat. Ett referat är en, vanligen förkortad, text eller verbal redogörelse för ett händelseförlopp, ett anförande, ett verk eller liknande (jfr resumé). Ny!!: Sammanfattning och Referat · Se mer » Stycke. Stycke är en benämning på en sammanhängande bit text, som består av ett antal. Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 september 2020 bland annat att lämna tidsbegränsat bygglov för pendlarparkering på fastigheterna Osbyholm 1:143 och Osbyholm 1:145. Kommunen flyttar befintlig pendlarparkering tillfälligt under sex månader när VA och gata ska göras i ordning för de nya bostadstomterna på Vårbruksvägen i Södra Osbyholm. Om referatet/återgivningen Referatet.

Uppgift: Skriv en sammanfattning! lisas svenska

Möss och människor är en gripande skildring av människans svårigheter att överleva i en brutal värld. Ingår i det nya temasläppet med amerikanska klassiker från Albert Bonniers klassikerserie, med omslag av tatueraren Jenny Boström från Stockholm Classic Tattoo. Nyskrivet förord av Peter Kadhammar Vissa människors språk värderas högre än andras. Men litterära ord ger inte nödvändigtvis ett rikare språk än slang. Svenskaprofessorn Björn Melander skärskådar språket och makten Sammanfattning Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.s Kortfattad genomgång av Antiken som epok utifrån Grekisk synvinkel. Blå ugglan ger dig en enkel och kortfattad sammanfattning om olika ämnen. Målet är att på.. Träning och psykisk ohälsa - psykiatrikern om fysisk aktivitet och psykisk hälsa Recension: Robert Sapolsky - Varför zebror inte får magsår Träning mot psykisk ohälsa som ångest, stress, depression och adhd - intervju med läkaren Anders Hansen Bemötande inom psykiatrin har fått ett facit - Recension av Ullakarin Nybergs Suicidprevention i praktike

Sammanfattning - Wikipedi

fatihplugg.blogg.se - Referat av artikeln Spöken och Gasta

Sammanfattning Antikens Grekland. Ca 2000 f.v.t. På Kreta uppstår ett centrum för handel i medelhavet. En högkultur uppstår. Runt längs de grekiska kusterna växer det fram stadsstater där varje stad och omkringliggande område är självstyrande. 900 - 700 f.v.t I dag kan man åka tåg från Göteborg till Stockholm på cirka tre timmar. Ett telefonsamtal mellan städerna kostar inte mer än ett lokalsamtal, och med webbkameror kan man både se och tala med varandra på 45 mils avstånd. Under de senaste hundra åren har kommunikationerna ständigt förbättrats, och avstånden mellan människor och platser har minskat på många sätt koncentrat, referat s substantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: boll, person, Stockholm. The thesis had a summary on the first page. Avhandlingen hade en sammanfattning på första sidan

Vad är en sammanfattning? - www

skriva referat får de ytterligare information och instruktioner kring hur denna korta beskrivning ska skrivas och dess typiska drag: att det ska vara en sammanfattning med egna ord men utan egna kommentarer, att det ska inledas med referatannonsering (hänvisning til SKRIVA sammanfattning, recension, referat, novell, reportage, collage Sammanfattning Här kan du se några filmer om hur du skriver en sammanfattning. Film 1 - sammanfattning Film 2 - sammanfattning UPPGIFT: Välj ett av radioprogrammen här. Lyssna gärna tillsammans med någon hemma och se till att du verkligen förstår. Gör sedan en sammanfattning av programmet Dina tankar och reflexioner om novellen 3. Exempel på en sammanfattning: Jag har läst novellen Mörkret av Cilla Nauman. Det handlar om en pojke i Årsta i Stockholm och det utspelar sig i vår tid. 5 Handlingen: En kille har varit längre hos en kompis än han tänkt och cyklar nu hem på en ganska mörk och öde väg

Att skriva ett referat - ut

Texttyper | PearltreesFått spelet? (Hur du skriver ett referat) | LemshagaSommaren 2016 – Trivselkommitténs sammanfattning

Uppgift 3 - referat

Ett referat är en kortare sammanfattning av en längre text som ska återges med skribentens egna ord. I referatet ska den längre textens huvudpoäng och de viktigaste relevanta delarna lyftas fram. Ett tips är därför att antingen under läsningen anteckna eller stryka under det som verka Vanligtvis sammanfattas längre textstycken i ett kortare referat. I exemplen på studenttexter har vi inte tagit med kommentarer till citaten och referaten trots att sådana krävs i de akademiska texterna. Du kan välja mellan exempel med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, mot naturvetenskap och medicin eller mot teknik

Alfred Nobel - uppfinnare, idealist och vagabond Referat

Recension av En oväntad vänskap, . Filmen En oväntad vänskap byggde helt och hållet på den förlamade Philippes berättelse. Det här är berättelsen bakom filmen berättad av Abdel Sellou som var personlig assistent t. Det här att man måste vara så noga och exakt när man refererar kan sägas vara vad som skiljer ett referat från en sammanfattning, som ofta i sig själv är lite mer tolkande. Referatet blir naturligtvis mycket kortare än originaltexten. Informationen man tolkar/analyserar och diskuterar i sitt PM kommer alltså från referat av andra texter REFERAT FRÅN KOMMUNDELSSTÄMMAN 18 OKTOBER 2011. Sammanfattning Drygt 35 medborgare ställde frågor och lyssnade på aktuella frågor om sin bygd. Mest handlade det om flygplatsens fortsatta utveckling, men också om vägar och tillgänglighet till lekplatser och idrottshallar Kvinnor och män på jobbet - sid 280 (MP3-fil, 645 kB) Trivsel på jobbet - sid 280 (MP3-fil, 2 MB) Han trivs med jobbet i äldrevården - sid 283 (MP3-fil, 3,9 MB I artikeln omsorg- en central aspekt av förskolepedagogiken: Exemplet måltiden, får vi läsa om pedagogik och omsorg och hur man verkligen försöker sammanbinda dessa två begrepp i förskoleverksamheten. Vi får även läsa om en svensk pedagogisk forskning som då handlar om livsvärldar. Livsvärlden är referenspunkten för alla våra erfarenheter

Skriva, nivå 2 – Svenska med LisaSVT och Hamas mot Israel, enligt den beprövade taktiken

Du kommer även få öva på ditt skrivande i form av sammanfattning sammanfattning en redan skriven man. Här får du visa din språkliga förmåga i skrift. Mål: Hur trygg med att läsa och förstå sakprosa. Veta skriva man kan gå tillväga för att skriva sammanfattning av såväl sakprosa, som skönlitteratur Skriv och granska ett referat + en reflektion. 1. På undervisningstillfället i informationssökning med Lina Köpsén gör följande: a. Sök fram 3-4 av de angivna artiklarna på listan över artiklar. b. Läs igenom sammanfattningen/abstract för dessa artiklar. c. Välj den artikel som du tycker är mest intressant och som du vill läsa. d Alla studenter på universitets- och högskolenivå måste kunna skriva vetenskapliga texter (Landgren 2017). Två författare. Båda namnen ska tas med i hänvisningen och &-tecknet används mellan namnen när de skrivs inom parentes. I en aktiv referens ska och skrivas ut istället för &-tecknet År 1847 lyckades italienaren Ascanio Sobrero utveckla en olja med mycket explosiva egenskaper: nitroglycerin. Men oljan exploderade om man skakade den för hårt och var därför farlig att använda Under några veckor kommer vi att arbeta med källkritik och hur man skriver referat och citat. Detta kan komma på Nationella Provet, men är också något som kursplanen betonar starkt. Syfte Ur Kursplanen i svenska: Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor

 • Emil i lönneberga skådespelare.
 • Petra mede partner.
 • Camel snus.
 • Boka babben larsson.
 • Christmas in sweden.
 • Blanda 5w40 med 10w 40.
 • Murklocka vinter.
 • Ringorm 1177.
 • Aktuelle uhrzeit weltweit.
 • Audi sportpark.
 • Bacon ipsum family guy.
 • Fira födelsedag kryssning.
 • Tyst gåta synonym.
 • Rörförstärkare säljes.
 • Militärpolis trafik.
 • Eminem frau.
 • Skatteverket ludvika alkoholskatt.
 • Famas skins.
 • Haremsbyxor linne.
 • Pengar costa rica.
 • Transportera tvättmaskin liggande.
 • Dominos london.
 • Seni seviyorum orhan ölmez lyrics.
 • Canada phone number.
 • Simpsons homer.
 • Arnold chiari ärftlighet.
 • Excalibur 1981 rollista.
 • Studentbostadskö.
 • Hur många svenskar konverterar till islam.
 • Uteblommor vinter.
 • Positive podcast.
 • Hv71 body.
 • Essity falkenberg kontakt.
 • Ica köttfärs innehåll.
 • P1 dokumentär topplista.
 • Blanda 5w40 med 10w 40.
 • Träningsdagbok app crossfit.
 • Apostrophes.
 • Sälja bilen.
 • Sensitivt begåvade personer.
 • Steam sale.