Home

Tors fiskafänge

öppettide

Tors fiskafänge på hällristningar Brons och blo

 1. Läs mer om Tors fiskafänge hos oss. Tors fiskafänge Tors fiskafänge, staty av Anders Wissler som står på Mariatorget i Stockholm.Den föreställer asaguden Tor då han dräper midgårdsormen med sin hammare
 2. Tors fiskafänge - kompletterande kommentarer till Sö 35
 3. Thor's catch - Tors fiskafänge - Jörmungandr quantity. Add to cart. Categories: Bronze, Sculpture Tags: bronze, sculpture. Description Additional information Description. Thor, the god of thunder, aims to kill the Midgard Serpent, which according to prophecy will otherwise bring about the end of the world
 4. Tors fiske är en skulpturgrupp och fontän i brons av Anders Wissler, utförd och rest år 1903 på Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Historik. Efter en pristävlan blev Wisslers Tors fiske det vinnande förslaget och kom.
 5. Snorre, Tors fiskafänge och frågan om den religionshistoriska kontexten Henrik Janson En av eddalitteraturens mest berömda scener är när Tor, med jät-ten Hymer eller Ymer vid sin sida, fångar Midgårdsormen på kro-ken och i en våldsam kamp lyckas dr
 6. Tors fiskafänge berättas det om i Kvädet om Hymer. Här ses en vikingatida avbildning på Altunastenen i Uppland. Tor ( fornnordiska Þórr , svenska dialekter Tor, fornhögtyska Donar, fornengelska Þ unor, samtliga avledningar från ett urgermanskt Þunraz* eller möjligen Þundaraz* ) är en forngermansk åskgud som dyrkades av germaner i norra Europa
 7. Tors fiskafänge. Runinskrift: Hans lät rista om vida resor och byggen, Globen främst. (Min signatur på kanten) Tidig vår 2001 medverkade jag i Föreningen Mälarens monter på Båtmässan, Älvsjö. Mitt uppdrag var att hugga en runsten med anknytning till vatten och sjöfart

Tors fiskafänge. Fem halvstrofer i drapan kommer från en balk om hur Tor på fiske med jätten Hymer - här kallad för den stabbige klunsen (þjǫkkvaxinn þiklingr) - får Midgårdsormen på kroken. Därefter skildras i två halvstrofer ögonblicket då Tors och odjurets blickar möts,. Tors fiskafänge. Inmurad i kyrkan, på insidan i östra änden av det norra sidoskeppet, finns ett fragment av ett annat kors (eller kanske en bildsten), som överst visar en hjort i kamp mot ormar. Därunder ser man Tors fiskafänge. Tor står i båten och håller en rev som ä

Tor i aktern på ett skepp, eller en båtlyftande Tor, förekommer på minst ett trettiotal hällbilder över hela Norden. Ofta håller han Hymers bryggkittel (som är himlavalvet) i ena handen, och det är i myten om Hymer och Tors fiskafänge, som den båtlyftande eller i ett skepp stående Tor finns med - för det nämns aldig annar På stenen ser du en illustration till den vikingatida berättelsen Tors fiskafänge, där guden Tor har fått själva Midgårdsormen på kroken. Tor tar i så att foten åker genom båtens botten. Det var en berättelse som var vida känd i den nordiska världen. Tvåhundra år senare tecknades den ner av islänningen Snorre Tors fiskafänge del 2, omålad. När runstenen är färdighuggen tvättas den noga och målas upp på samma sätt som gamla runstenar var målade, med färg i både kroppar och huggspår, vilket är en förutsättning för att betraktaren ska uppleva konstverket på rätt sätt. Tors fiskafänge del 2, måla Tors fiskafänge. Åskguden Tor vill dräpa Midgårdsormen som annars förutspås bli jordens undergång och får jätten Hymer att ta med honom ut på fiske. Tor agnar reven med ett tjurhuvud och efter lång tålmodig väntan nappar det äntligen och Tor drar Midgårdsormen närmare båten

Tors fiskafänge Vikeningarna fundera

Tor och hans polare var sugna på fest men det fattades lite prylar för att bärsen skulle räcka till alla, så han slog följe med Tyr och begav sig mot jätten hymer som eventuellt hade det de. Authors: Henrik Janson: Published in: Raudvere, C., Andrén, A. & Jennbert, K. (red). Hedendomen i historiens spegel - bilder av det förkristna Norde Tor grep tag om ett par av stängerna och försökte skaka dem, men de stod inte att rubba. Och inget svar kom på hans rop och ändå var hans stämma stark så det förslog. Tor fingrade på Mjölner och sade misslynt att de här jättarna verkade vara ett starkt och kraftigt släkte, alldeles som Skryme sagt och som grinden vittnade om

Midgårdsormen (på fornnordiska Miðgarðsormr) är en drakliknande orm, som spelar en framträdande roll i den nordiska myto. Ett av dess främsta kännetecken är den enorma storleken, som gör att den kan ringla sig runt hela Midgård och bita sig i svansen. Midgårdsormen är son till asaguden Loke och har således många syskon, inte minst Fenrisulven och Sleipner Tors fiskafänge på hällristningar. I förra inlägget refererade jag en spekulativ teori om Ull från Åke Ohlmarks bok Hällristningarnas Gudar. I detta inlägg kommer Fortsätt läsa Tors fiskafänge på hällristningar. bronsålder. När Ull klarade sig från Midgårdsormens lömska bakhåll

IföregåendenummeravSituneDeipre - senteradeförfattarenenartikelsomrönt stort intresse - Tors fiskafänge - en bortglömdbildpåLingastenenSö352.Det. Stjarnholms Slott, Oxelosund Picture: Tors fiskafänge - Carl Wellander - Stjärnholm - Check out Tripadvisor members' 457 candid photos and videos of Stjarnholms Slot Runstenen med Tors fiskafänge. Framför Altuna kyrka står en runsten som har mycket intressant att berätta. Tre av stenens sidor är ristade. På en sida syns tre figurscener som alla har samband med den fornnordiska myto. Överst står en person, kanske guden Heimdall, som vaktade bron mellan gudarnas och människornas värld Tors fiskafänge i åtanke. Vi ska åter ta upp Dybecks observation och jämföra bilden av ett ankare med fynd av vikingatida ankaren. Vi ska bekanta oss med Tors fiskafänge som det återges i skriftliga och arkeologiska käl-lor. Mycket tyder på att vi ska omtolka bil-den. Istället för ett simpelt ankare ser vi ett SITUNE DEI Fig. 1 Tors fiskafänge från runstenen Altunastenen (U1161) vid Altuna kyrka. Bild: Gunnar Creutz. Välkommen till sommarkursen Fornnordisk religion

Tors fiskafänge, Vad är Tors fiskafänge? Learning4sharing

Tors fiskafänge - Carl Wellander - Stjärnholm Den röda tråden i festivalen är en skulpturutställning som pågår från 4 maj till 28 september där medlemmar av svenska skulptörförbundet ställer ut 40 verk i Oxelösunds centrum, galleri Koordinaten och i Stjärnholms skulpturpark Bildframställningen föreställer bl.a. Tors fiskafänge. Balle och Livsten är två av Upplands mest kända runmästare medan Frösten inte har signerat någon annan ristning. Bildristningen på den nedre smalsidan visat ett känt motiv ur den fornnordiska gudasagan: Tor har fångat Midgårdsormen med ett oxhuvud som bete Tors fiskafänge Hedendomen i historiens spegel: Bilder av det förkristna Norden är en samling texter utgivna inom forskningsprojeketet Vägar till Midgård - Nordisk hedendom i långtidsperspektiv (2000-2007) Svenska: Tors fiskafänge från runstenen Altunastenen (U 1161) vid Altuna kyrka, Enköpings kommun, Uppland, Sverige. Ristningen visar hur Tor får Midgårdsormen Jörmungand på kroken, trampar igenom båtens botten och höjer sin hammare Mjölner för att slå Midgårdsormen Det man ser på Altunastenen är scenen då Tor, under sitt fiskafänge med jätten Hyme, med hjälp av en krok agnad med ett oxhuvud, så när lyckats dra upp ett av urtidens värsta avgrundsmonster, Midgårdsormen, som troddes omslingra världen längst ut i världsoceanen

(PDF) Tors fiskafänge - kompletterande kommentarer till Sö

 1. Tor bekämpar ständigt kaosmakterna, t.ex. Midgårdsormen. Historien om Tors fiskafänge (när han fiskar upp Midgårdsormen med ett oxhuvud) förekommer på många bilder från Vikingatid. Tor kan möjligen tidigare varit kopplad till en annan gudinna än Siv
 2. Tors fiskafänge avbildat på Altunastenen vid Altuna kyrka i Uppland. Ristningen visar hur Tor får Midgårdsormen Jörmungand på kroken, trampar igenom båtens botten och höjer sin hammare Mjölner för att slå Midgårdsormen
 3. Vid Altuna kyrka står det en runsten som berättar historien om Tors fiskafänge. När Tor och Hymer är ute och fiskar, åker de längre och längre ut i vattnet. Tor har agnat med ett tjurhuvud. Det blir en kamp då det nappar. Tor kämpar och trampar till och med genom skrovet på båten för att få upp fångsten
 4. Ibland aktualiserar figurerna mytiska berättelser, som på Altunastenen i Uppland där man bland annat får en bild av Tors fiskafänge, berättelsen om hur Tor tillsammans med jätten Hymer ror ut för att fiska. Tor agnar kroken med ett oxhuvud och självaste Midgårdsormen nappar

Tor? Ja, Tor, vår gamle krigsgud och dundergubbe som skapade åskan. Man kan träffa honom här på Mariatorget,som heter torg även om torget med tiden blivit mer en park. Varje dag, i alla väder är han där. Som staty. Han stod där redan när jag var liten och pappa berättade för mig att det var Tors fiskafänge Möjligen identifierar sig de förväntansfulla fångstmännen antagligen mer med Tors fiskafänge, som det avbildats på Altunastenen än med den Carl Larssonska idyllen. Anne Ramberg Advokatsamfundets generalsekreterare anne.ramberg@advokatsamfundet.s

Thor's catch - Tors fiskafänge - Jörmungand

Altunastenen U 1161 (RAÄ-nr Altuna 42:1) vid Altuna kyrka, Altuna socken, Simtuna härad, Fjädrundaland, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland, Sverige. Tors fiskafänge på runstenens vänstra sida v.. Båtbilden kan anspela på Tors fiskafänge som skildras i den fornnordiska myto. Berättelsen finns i Snorres Edda från 1220-talet. Tor och Jätten Hymer rodde ut för att fånga Midgårdsormen. Tor drog upp årorna och gjorde i ordning en stark rev, och kroken var varken för liten eller för klen till den

Tors fiskafänge berättas det om i Kvädet om Hymer. Här ses en vikingatida avbildning på Altunastenen i Uppland. Tor (fornnordiska Þórr , svenska dialekter Tor, fornhögtyska Donar, fornengelska Þ unor, samtliga avledningar från ett urgermanskt Þunraz* eller möjligen Þundaraz* ) var en forngermansk åskgud som dyrkades av germaner i norden och på kontinenten Bilden av Tors fiskafänge skulle vi se som två som är ute och metar om det inte vore för agnet. Det är ofta vi måste vara noga när vi granskar bilder för att kunna tolka den underliggande meningen eller om det är ett sagobrott

Tors fiske - Wikipedi

Men berättelsen om Hymers och Tors fiskafänge kan vi inte minnas från vår barndoms vandring i Asarnas rike. Det är en spännande historia där Tor faktiskt får midgårdsormen på kroken. Gudarna står av okänd anledning ut med många av Lokes försåtliga tilltag men till slut går han för långt Tor och Tyr är på besök hos Hymer och slår vad om ett litet fiskafänge där Tor till sist får själva Midgårdsormen på kroken. Svensk utgivning. Albumet gavs första gången ut på svenska av Carlsen Comics 1992. Albumet finns även med i den inbunda samlingsvolymen Valhall:.

Om Tor finner en kittel som kan rymma allt mjöd som Ägir kan brygga, då skall gudarna få hans mjöd. Jätten Hymer, som bor vid världen ände, äger en sådan kittel. Tor möter Hymer, som utmanar Tor på fiskafänge. Tor får då självaste Midgårdsormen på kroken I Danmark är det främsta Eddanamnet. Tor smed och vigare är den ende guden som åker på bönders vis . Åktor, kelterna, Val Camonica, Nordens hjulsymbolik, Tor vige, Nobla ryttare, Ägirs gille, Frännarps lyxvagnar, Gundestrupkitteln, Torshammaren, ceremonimästare, björnen och bersärken, Lokasenna, Tors fiskafänge

(PDF) 'Snorre, Tors fiskafänge och den religionshistoriska

 1. Wikell, Roger 2013 Tors fiskafänge - kompletterande kommentar till Sö 352 i Situne dei ; 2013; s. 41-46. Situne dei. (Sigtuna museum, Sigtuna) [ LINK
 2. af Hymeskvädet, som handlar om Tors fiskafänge. Han gömmer sig under kittlarna, när Hymir nalkas, upptäckes så af denne och är sedan alldeles ute af sagan. Just i denna omständighet har man väl en af de starka grunder, som tvinga oss till det antagandet, att — som of van framhållits och d
 3. Tors Fiskafänge i Viken Denna skulptur symboliserar tillfångatagandet av Thor efter att Loke smädat gudarna vid gästabudet hos Ägir och upptänt deras vrede förvandlade han sig till en lax och hoppade i Framångerfors men fångades av Tor
 4. Historikern Henrik Jansson behandlar Snorre, Tors fiskafänge och frågan om den religionshistoriska kon-texten. Med artikeln understryker han att källmaterialet till berättelsen om Tors fiskafänge är ytterst komplicerat. Han behandlar inte själv frågan om berättelsen har ett förkristet ursprung eller inte utan fokuserar på Snorre
 5. I dag, på 2000-talet, kan jag omöjligen tro på att Tor, Oden, Frej, grisen Särimner och resten av gänget verkligen existerar, dvs finns på riktigt. Och jag är säker på att inte någon av de asatroende heller innerst inne tror det, dvs på fullaste allvar tror att Tor verkligen dundrar omkring och skapar åska, att Asgård verkligen finns och att Oden verkligen samlar stupade.
 6. Nåja, fragmentet om Tors fiskafänge finns redan i hällristningar från bronsåldern. Fast han hette säkerligen inte Tor i Bohuslän då. Men låt oss se på motivet. På gravstenar avbildas han på flera håll bl.a. Gosforth, England där han lyfter Midgårdsormen eftersom jätten Hymer inbillat honom att det är hans katt
 7. Tors fiskafänge Stella Danelius Tors fiskafänge Eget projekt. Tor ut på havet i sällskap av jätten Hymer. Tor har agnat med Hymers finaste tjurs huvud, och då Midgårdsormen dyker upp ur djupet ämnar Tor dräpa den med Mjölner

Så när vi läser om Tors fiskafänge, när han med jätten Hymer beger sig ut för att fiska med ett oxhuvud, och får den onda Midgårdsormen på kroken - så kan vi visserligen se myten blott som en saga utan mening. Eller så kan vi använda den som en substans som de egna funderingarna kan använda för att få gestalt Trots den dramatiska inskriptionen och vackra ristningen på framsidan är stenen mest känd för sin tydliga bild av Tors fiskafänge. Tor har betat med huvudet från en av jätten Hymers oxar, och Midgårdsormen har tagit betet U1161 Altuna. Foto: Bengt A Lundberg - 1985. Bildframställning av Tors fiskafänge. Inskriften på framsidan lyder: Vifast, Folkad, kuþar lät resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast Tors fiskafänge av Aron Sandberg. Tur, hopp, och kärlek av Jonas Högström, en flicka med groda och armarna räcker inte till för storfiskaren. I hamnen finns också ett sjöfartsmuseum, men det öppnar inte förrän till sommaren

Tor på fiskafänge i Hymers båt, Isländskt 1700-talsmanuskript, www.sv.wikipedia.org Audhumbla slickar fram jätten Bur, Isländskt 1700-talsmanuskript, www.sv.wikipedia.org Ull med pilbåge och skidor, Isländskt 1700-talsmanuskript, www.sv.wikipedia.org Hermod rider på Sleipner till Hel, Isländskt 1700-talsmanuskript, www.sv.wikipedia.or U1161 Altuna. Foto: Pål-Nils Nilsson - Ok�nt datum. Bildframställning av Tors fiskafänge. Vänster smalsida saknar inskrift

Tors fiske (2000) Lättläst variant av nordisk gudasaga om hur guden Tor och jätten Hymer ger sig ut på fiskafänge. De försöker fånga några fiskar men får i stället upp både Midgårdsormen och en val. Inläst ur Gleerup, 2000 Bildframställning av Tors fiskafänge. Inskriften på framsidan lyder: Vifast, Folkad, kuþar lät resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast. Händelse <context> Producerades 1985-01-01 - 1985-12-31 i Altuna, Enköping, Uppland, Uppsala av Lundberg, Bengt A Dikten, som bevarats både i Codex Regius och A-handskriften, innehåller flera myter om Tor, ej nödvändigtvis sammanhängande från början. Den övergripande berättelsen handlar om hur Tor i sällskap med Tyr hämtar den stora kittel som ägs av jätten Hymer och sedan används för att brygga ölet vid gudarnas återkommande gästabud i havsguden (eller jätten) Ägir Snorre, Tors fiskafänge och den religionshistoriska kontexten Henrik Janson Raudvere, C., Andrén, A. & Jennbert, K. (red). Hedendomen i historiens spegel - bilder av det förkristna Norden - 2005-01-01 Nordens kristnande och Skytiens undergång Henrik. Baksidan har ett kors med runor mellan armarna och mitt i. §C finns på toppen av stenen. Slutet på A-sidan är gjord med samstavsrunor på korsets stam. Nedtill på framsidan finns ett motiv ur Tors fiskafänge. Stenen är daterad till ca 1010-1050

Tor - Wikipedi

Bildframställning av Tors fiskafänge. Inskriften på framsidan lyder: Vifast, Folkad, kuþar lät resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast Tor och Odin förekommer knappt på guldbrakteater. Oftast förekommer en flödesidol som försvann med på 600-talet vilket syns i Gotlands bildstenar. Sagan om Tors fiskafänge tycks ha djupa rötter och sen kan man lägga vad man vill i händelsen Trots den dramatiska inskriptionen och vackra ristningen på framsidan är stenen mest känd för sin tydliga bild av Tors fiskafänge. WikiMatrix Upptäckten av ristningar och målningar från och med år 1895 i de franska grottorna vid La Mouthe, Combarelles och Font-de-Gaume, gjorde att han fick ompröva sina teser

Kalle Runristares Galleri - Adels

Húsdrápa - Wikipedi

Innehåll. Platser. 1. Hårsbäcksdalen - Buskastenen - Ådalens vattentorn - Altuna hembygdsgård och skolmuseet - Runstenen. med Tors fiskafänge - Lundellska galleriet - Karleby tingshus - Vadsbacke - Skutters skans Altunastenen U 1161 (Raä-nr Altuna 42-1) Tors fiskafänge 0445 Thor from the Altuna runestone at Altuna church, Enköpings municipality, Uppland, Sweden. The carving shows the Old Norse god Thor getting the Midgard Serpent Jörmungandr on the hook,. Sep 12, 2020 - Altunastenen U 1161 (Raä-nr Altuna 42-1) Tors fiskafänge 0646 - Jörmungandr - Wikipedi Om hur Tor ger sig ut på fiskafänge tillsammans med jätten Hymer och istället för middagsmaten får självaste Midgårdsormen på kroken. Mittgruppen med Tor och ormen, som var av jättesläkt och så stor att han kunde slingra runt hela Midgård och ändå nå att bita sig själv i svansen Tors fiskafänge Åskguden Tor vill dräpa Midgårdsormen som annars förutspås bli jordens undergång och får jätten Hymer att ta med honom ut på fiske. Tor agnar reven med ett tjurhuvud och efter lång tålmodig väntan nappar det äntligen och Tor drar Midgårdsormen närmare båten

Gosforthkorset - Wikipedi

 1. tors, 2014-02-27 09:34 . Den 7 oktober 2012 var de två männen - en 52-åring från Helsingborg och en 36-åring från Höganäs - ute på ett fiskafänge utanför Kvickbadet i Höganäs. Redan dagen före hade Kustbevakningen fått tips om att två män hade satt ut nät på platsen
 2. istreras och underhålls av Jimmy Axenhus. Användarinloggning. Användarnamn * Lösenord * Begär nytt lösenord; Populärt innehåll. I dag
 3. Om hur Tor och Hymer beger sig på fiskafänge. En dag hade Tor begett sig till jättarnas land. Med sig hade han Tyr och syftet med resan var att besöka Tyrs styvfar Hymer. Hymer hade en stor kittel, Sjökokaren, som var en mil djup. Den ville asarna låna till Ägirs ölgillen

Snorre, Tors fiskafänge och kontexten av Henrik Jansson kräver alltför mycket av den oinvigde läsaren för att det ska vara mödan värt. Den behandlar i vilket fall en, enligt författaren, mycket spridd hednisk myt i nordvästra Europa och den medeltida kristna återanvändandet av den Tänk alla pompösa kungar på lika pompösa hästar.Här valde istället skulptören att illustrera den nordiska gudasagan om Tors fiske.Om hur Tor ger sig ut på fiskafänge tillsammans med jätten Hymer och istället för middagsmaten får självaste Midgårdsormen på kroken.Mittgruppen med Tor och ormen, som var av jättesläkt och så stor att han kunde slingra runt hela Midgård och. Del 1 av 4. Klassisk filmatisering av Fritiof Nilsson Piratens Bombi Bitt. Första delen, i vilken berättas om ett märkligt fiskafänge och hur kyrksilvret i Tosterups kyrka försvinner på ett obegripligt sätt. I rollerna: Stellan Skarsgård, Reiner Albrecht, Åke Fridell, Ann-Marie Gyllenspetz, Åke Grönberg, Åke Lindström, Sigge Fürst, Göthe Grefbo m.fl. Regi: Bengt Lagerkvis En möjlig förklaring är - som flera forskare hävdat - att dikten tillkommit som en skrivbordsprodukt i sen tid (1200-talet?), trots att själva myterna, åtminstone den som handlar om Tors fiskafänge, har rötter långt tillbaka i tiden

Svenska: Kategori för motivet Tors fiskafänge på Altunastenen (U 1161, RAÄ-nr Altuna 42:1) vid Altuna kyrka, Altuna socken, Simtuna härad, Fjädrundaland (Fjärdhundraland), Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland, Sverige. På nederdelen av runstenens vänstra sida ses guden Tor med sin hammare Mjölner höjd i en båt med ett oxhuvud på en rev och Midgårdormen (Jörmungand) som. Här ser vi även Tors fiskafänge avbildat på ett beslag från Solberga, Askeby, Östergötland: en man sitter i en båt och fiskar. På kroken, under båten, ser vi en kvinnogestalt som simmar. I berättelsen om Tors fiske, så som det berättas i Hymiskvida i den Poetiska Eddan, är det Midgårdsormen som nappar 8c 1975 Fiskafänge. Inlagt av ilpo tors, 2015-01-29 19:44. 1975 8c olofström. Permanent link; Hemsidan administreras och underhålls av Jimmy Axenhus. Användarinloggning. Användarnamn * Lösenord * Begär nytt lösenord; Populärt innehåll. I dag ställande Balders bål, Tors fiskafänge samt Heimdals kamp med Loke om smycket Brísingamen (Marold 2000a, 290f.). För att ta till ett annat ord för hans bildbeskrivande dikt, skapade Úlfr alltså tre ekfra‑ ser (jfr Clunies Ross manus). Laxdæla saga daterar Húsdrápas tillkomst i perioden 980-85, dvs. den ti Jordens skapelse nordisk mytologi. Skabelsen i den nordiske mytologi baseret på Snorri Sturluson's Edda: . I urtidsdagene - før der endnu var nogen jord eller nogen himmel - fandtes et enormt svælg midt i verden, som hed ginnungagap.Mod nord var det kolde Niflheim og mod syd det brændende varme Muspelheim med Surt som hersker - Surt som til Ragnarok skal få Bifrost til at bryde sammen og.

Kalle Runristares GalleriSinir

Tors fiskafänge berättas det om i Kvädet om Hymer. Här ses en vikingatida avbildning på Altunastenen i Uppland. Tor ( fornnordiska Þórr , svenska dialekter Tor, fornhögtyska Donar, fornengelska Ändock behöver vi bara gå till Gotland och se på det stora kultursprånget från de tidiga bildstenar 400 - 600 som visar bara en symboler och ikoner till med bilder vi kan jämföra med motiv som Tors fiskafänge och sagokretsen om Völund. Två olika världar ser det ut som.. Går vi till de ca 450 tidiga runtexterna är de flesta. Störst. Och flest. Det är ingen tvekan om att det är Oscar Klefbom som är Färjestads fiskechampion. Han utklassade alla när FBK gick på fiskafänge i Forshaga

Wikell, Roger 2012 Tors fiskafänge - en bortglömd bild på Lingastenen Sö 352 i Situne Dei ; 2012; s. 63-72. Situne Dei. (Sigtuna museum, Sigtuna) Wikell, Roger 2013 Tors fiskafänge - kompletterande kommentar till Sö 352 i Situne dei ; 2013; s. 41-46. Situne dei. (Sigtuna museum, Sigtuna I en artikel påvisar Henrik Jansson möjligheten av att Tors fiskafänge stammar från ett kristet motiv om det godas kamp mot den djävulske draken eller ormen. Snorre, Tors fiskafänge och frågan om den religionshistoriska kontexten I Hedendomen i historiens spegel, red: A. Andren et al, 2005

Tor Hedniska Tanka

Det som återstår av bildstenen står i vapenhuset i Hørdum kyrka ett par mil söder om Thisted. Vapenhuset finns på kyrkans norra sida. Bilden på stenen föreställer Tors fiskafänge Fick lov att gå till Elicias skola för kakorna från kakservice som hon sålt hade kommit idag. Så Jag fick ju gå dit för att bära hem 21 kakburkar i en kartong en Hyme, som drog ut på fiskafänge med Tor, men ej ville följa honom på djupet; ty blott så länge den själlöse jätten trodde att det endast gällde att fiska flundror, var han med, men då han såg att Tor ville något betydelsefullare, blef ban illa till mods. Genom dessa skildringar hafva våra fäder ådagalagt, icke förakt fö En av de mer kända, med en bild av Tors fiskafänge, är U 1161 vid Altuna kyrka. Enköpings fantastiska parker är ett annat stort turistmål för många trädgårdsintresserade. Hit vallfärdar trädgårdsentusiaster från hela landet för att beskåda alla vackra fickparker. Mest berömd är den största av dem alla, Drömparken. Spor runsten föreställande Tors. fiskafänge då Midgårdsormen. nappade. Grusvägen mot. Forsby kallades på 60­talet länets vackraste landsväg. Då tillhörde Fjärdhundra. Västmanlands län och. betesmarkerna hölls öppna. av nötkreaturen och skogarna. stod täta och mörkgröna. Idag är istället skogarna. nerhuggna. Vid Forsby.

Altunastenen - en sevärdhet i Fjärdhundralan

Trosa nu och då av Catharina Raudwere Genre: Religion e-Bok Bilden av det förgångna tolkas alltid genom de tankemönster samtiden tillhandahåller, och oli..

Guide för Birka och Hovgården samt runristare på Adels

2014-mar-10 - Denna pin hittades av Heinrich W. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Húsdrápa var ett kväde på dróttkvætt som diktades av den isländske skalden Ulf Uggason omkring år 985 med anledning av att hövdingen Olav påfågel Höskuldsson på Hjarðarholt då gifte bort sin dotter Turid med Geirmund Gny. Bröllopsgästerna härbärgerades i ett nybyggt eldhus,[a] vars väggar och tak invändigt pryddes med träsniderier, som var så vackert färglagda att.

Carl Wellander - Skulpturfestival 201

Gosforthkorset er et mere end fire meter højt stenkors som står rest blandt gravene på kirkegården ved S:t Marys kirke i den lille by Gosforth i det nordvestlige Cumbria , et område som på vikingetiden i stor udstrækning blev befolket af nordboer. På korset findes et antal billeder udhugget i lavrelief, som synes at afbilde figurer og hændelser ud af nordisk mytologi Definitions of Enköpings_kommun, synonyms, antonyms, derivatives of Enköpings_kommun, analogical dictionary of Enköpings_kommun (Swedish SvD:s recensent skriver också - kanske efter en kortare tids Lönnrothande på nätet att Eddan skulle vara tillkommen under åren 1000-800 på Island och i Norge, men det är fel i sak, därför att Eddamyterna bevisligen går tillbaka på ännu äldre original, och han glömmer bort fakta som att Tors fiskafänge är avbildat redan i hällristningar från bronsåldern, vilket.

Kalle Runristares galleri 1993 - 2019

Hymers och Tors fiskafänge - sagostund - YouTub

Janson, Henrik (2005), «Snorre, Tors fiskafänge och frågan om den religionshistoriska kontexten» i Vägar till Midgård 6: Hedendomen i historiens spegel - bilder av det förkristna Norden, Nordic Academic Press, Lund. ISBN 91-89116-80-1. Ohlgren, Thomas H. 1988. The pagan iconography of Christian ideas : tree lore in Anglo-Viking England Sök i bloggen. Senaste inläggen. Jogersö spåret; Snäs + Stallis och gravarna; En tröja för all

Cow SkipRunstenar Uppland – U 1161 – Kulturbilder
 • Djurens jul nrm.
 • Kärcher service.
 • Speltips.
 • Vegetarisk gratäng.
 • Garrett t3/t4.
 • Torpedsjukan platy.
 • Wz schatzsuche de.
 • Båtmotor minusgrader.
 • Cool backgrounds 1920x1080.
 • När lyktorna tänds chords.
 • Visar översittare korsord.
 • Zapata kleider.
 • Pca pump morfin.
 • Join bratva.
 • Officer andra sökte även efter.
 • Kortlek pris.
 • Vill ligga med någon annan.
 • Bananflugor fälla utan honung.
 • Iq modulation.
 • Anthropoid nomineringar.
 • Oskälig juridik.
 • Thoth ägyptischer gott.
 • Imovie texting.
 • Costa brava bästa stränder.
 • Kaplan meier kurvor.
 • Göra egen screenram.
 • Prima la musica 2018 tirol zeitplan.
 • Sjölejon föda.
 • Prima vuxenpsykiatri vallentuna.
 • Kia picanto 2017 automatic.
 • Fisheye objektiv.
 • Google guava android.
 • Best quiz apps.
 • Växla till danska eller betala med kort.
 • Hur skadligt är rökning vid graviditet.
 • Aids symptoms.
 • Moske stockholm st eriksplan.
 • Rådjur spår.
 • Bebis utstående panna.
 • Vad behöver man när man ska börja plugga.
 • 1 10 på tyska.